Lataa ostajan opas
Sisäilmalähetin tiimi

Sisäilmahaitan hallinta vaatii poikkitieteellistä osaamista

Sisäilmalähetin kumppanina saat käyttöösi kattavasti monipuolista kokemusta sisäilman haitoista, aina tutkimustiedosta viestintäosaamiseen. Tärkeintä on, että pystymme yhdessä hallitsemaan väliaikaisen suojausprosessin kaikki mahdolliset osa-alueet alusta loppuun.

Tiimiläisten terveisiä

Sisäilmalähetin tiimin roolit on määritetty niin, että prosessin jokainen vaihe saadaan vietyä asiakkaan kanssa läpi mahdollisimman tarkasti ja ripeästi. Koostetun tiedon pohjalta valitaan järkevin ratkaisu, joka toteutetaan parhaaksi todetuilla toimenpiteillä ja laitteilla.

tab_sisailmakoordinaattori

Sisäilmakoordinaattori – Pete Harju: ”Olen mukana projektin kaikissa vaiheissa, joten tunnen koordinaattorina asiakkaan tilanteen ja eri toimenpiteiden taustat.”

Olen vastuussa projektin sujuvuudesta aina ensimmäisistä tutkimuksista lähtien. Huolehdin että asiakas saa välittömän ensiavun ja konkreettiset suojaustoimenpiteet tapahtuvat ripeästi. Koordinoin siis sisäilmaprojektin kulkua, teen tarvittavat kartoitukset ja informoin projektin vaiheista eri osapuolille.

Asiakkaalle olen tutuimmaksi tuleva Sisäilmalähetti projektin aikana. Olen mukana projektin kaikissa vaiheissa, joten tunnen koordinaattorina asiakkaan tilanteen ja eri toimenpiteiden taustat. Juuri siksi asiakkaan on helppo olla minuun yhteydessä, eikä keskustelua tarvitse aina aloittaa alusta saakka.

tab_tekninen-asiantuntija

Tekninen asiantuntija – Jari Heinovaara: ”Asiakkaan tilan ja tilan käyttäjien suojaamiseksi tarvitaan järkevät, turvalliset ja tarkasti valitut tekniset ratkaisut.”

Asiantuntijana tehtävänäni on pitää tekniset ratkaisumme ajan tasalla sekä valmistella ja valvoa kehitysprojekteja. Olen tarvittaessa mukana asiakasprojekteissa, jotta saamme varmistettua asiakkaalle varmasti toimivimmat tekniset ratkaisut.

Asiakkaan tilan ja tilan käyttäjien suojaamiseksi tarvitaan järkevät, turvalliset ja tarkasti valitut tekniset ratkaisut. Korkea laatuinen palvelu vaatii myös toteutusten ja laitekokonaisuuksien jatkuvaa kehittämistä.

Lataa palveluesite Kaikki yhteystiedot

Palvelut

Näin tilaajat kokivat toimintamme

  • Asiantuntijuus siitä miten sisäilman ongelmat ovat hoidettavissa
  • Vaivatonta ja vuorovaikutteista yhteistyötä tiimin kanssa
  • Nopeat ja varmat toimitukset sekä asennukset
  • Ei enää epätietoisuutta – Oikea tieto sisätilan todellisesta tilanteesta
  • Vähemmän virheinvestointeja ja lisää aikaa tutkimuksille, suunnittelulle sekä kunnolliselle korjausrakentamiselle
  • Tilat säilyvät hyötykäytössä ja tuottavina, eikä väistötiloista aiheudu kustannuksia
  • Hallinta ja nopea palautuminen työtehokkuudelle, turvallisuudentunteelle ja käyttäjätyytyväisyydelle
  • Arvostamme palkittua ja tutkittua palvelua
    (VTT:n tutkimuksiin perustuva mallinnus ja Innosuomi 2011 -palkittu)

Lähde: Sisäilmalähetin asiakas-arvoanalyysi 2013